Maand: september 2012

Hulpdiensten en Social Media..

Geplaatst op Geupdate op

De invloed van Social Media wordt al maar groter. Waar we een paar jaar geleden nog verbaasd waren over het aantal SMS wat verstuurd werd, is er nu al weer een geheel nieuwe vorm van communiceren. Twitter en Facebook hebben de ” old-school” manier van communiceren overgenomen. Vervangen. De zogenaamde Y-generatie maakt geen gebruik meer van spraak.. Zij bellen niet! Maar sturen berichtjes via Twitter, Facebook, of welk ander kanaal ook. En verwachten dat hierop gereageerd wordt. de nieuwste vorm van communiceren: Plaatjes, beelden en filmpjes. Spraak en tekst wordt steeds minder gebruikelijk.

Wat nu wanneer er een incident plaats vindt? Mensen zijn getuige van. Gaan een bericht sturen. Uploaden foto's en filmpjes. Dit kan uiteraard van alles zijn. En wat verwacht deze zender dan? Directe reactie? Mag reactie veel later? (lees: een paar dagen?)

http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/76/3497/gebruik-sociale-media-in-noodsituaties-feiten-beelden-en-verwachtingen.html

Dit rapport laat zien wat de burger verwacht. En dat is eenvoudig. Reactie dus! En dat stelt direct veel overheidsinstellingen voor een uitdaging. Wat kan men op dit gebied al realiseren? Wat kan ik al bieden? Mensen die gebruik maken van Social Media en dar doen om direct te communiceren, vinden het uiteraard normaal dat er op gereageerd wordt door de aangesproken instantie. Ongeacht tijdstip, moment of drukte.

Veel Profit bedrijven begrijpen de invloed van Social Media en spelen daar op in door goed gebruik te maken van Web care. Klanten die zaken melden worden op korte termijn en deskundig te woord gestaan. KLM maakt nu reeds reclame met het feit dat zij binnen een korte tijd reageren op vragen die gesteld worden via Twitter! Er zijn bedrijven die hun webcare afdeling uitbreiden tot meer dan 40 Fte! Dat geeft toch aan hoe belangrijk men dit vindt. Waar blijven de Non Profit bedrijven in deze?

Als overheid is men geïnteresseerd in de aangeboden informatie. Dit kan immers duidelijk maken hoe een situatie is, ten tijde van een incident. Wat er specifiek aan de hand is. Maar is deze overheid ook al in staat om de aangeboden informatie structureel en altijd te ontvangen? Is er iets geregeld waarmee je ten tijde van een incident kunt anticiperen op aangeboden informatie? Ik durf te stellen dat dit nog niet het geval is!

In tegenstelling tot wat het publiek verwacht, tot wat een zender van een Tweet, Facebook bericht, Pinterest post, etc. bedenkt. Veelal zal er geen opvolging zijn. Simpelweg omdat de organisatie er niet op ingericht is.

Het volgen van Social Media kost tijd. Er zijn diverse programma's en aanbieders om daarbij te ondersteunen. Realiseer je echter dat dit altijd extra tijd, dus capaciteit kost. Dat laatste, namelijk het daadwerkelijk inzetten van uren, geeft vaak de grootste hobbel. ' Tuurlijk is het belangrijk. Maar ik wil er niet voor betalen..” Dat werkt dus niet!

Wil je, als overheid, kunnen inspelen op de aangeleverde informatie van al je oren en ogen die je hebt, dan moet je ook regelen dat je deze info kunt verwerken. Dat is geen 09:00 – 17:00 uur job. in tegendeel.. 24/7 is het verhaal. Structureel volgen wat er gebeurt en daar ook op kunnen reageren is volgens mij het doel! En ja! Dat kost uren. Zullen we die eens weghalen bij een voetbalwedstrijd inzet? Gewoon, omdat we prioriteiten willen stellen?

Als overheid, lokaal of landelijk, kan het niet meer zo zijn dat informatie welke wordt verspreid, niet wordt opgemerkt en opgepakt. Dit is iets wat niet langer geaccepteerd wordt door de buitenwereld en waarmee dus iets gedaan moet worden. Daarnaast zal een ieder die informatie verstuurd zich ook moeten realiseren dat de Overheid hiernaar kijkt. En in sommige gevallen niet vreemd moet opkijken wanneer er een reactie komt op een berichtje.. Dat hoort er dan ook bij. Geen Big Brother.. Just watching.. for your savety!

 

Advertenties

wat verwacht je van je `overheid?

Geplaatst op Geupdate op

Afgelopen week heeft pijnlijk aangetoond dat een oproep via Facebook ongelofelijk veel ellende kan veroorzaken. Een verkeerd geplaatst vinkje (of juist niet) kan aanleiding zijn tot een samenkomst van meer genodigden dan gepland.

De volgende discussie is pas echt interessant: In hoeverre is Social Media verantwoordelijk voor hetgeen (In dit geval Haren) vervolgens gebeurt? Is het feit dat dit evenement via Facebook verspreid is, de oorzaak van de uiteindelijke chaos en rellen? of zijn er ander oorzaken?

Mijn stelling: er zijn andere oorzaken!

Ja! Social media zorgt voor een zeer snelle verspreiding van informatie. Ja! Deze is ongestructureerd en moeilijk controleerbaar. Ja! Als overheid heb je geen/weinig invloed. En als we dat nu allemaal weten?

Rechtvaardigt dat een optie om Social Media uit de lucht te halen wanneer de Overheid dat bedenkt? Gaan wij, Nederland, ons op hetzelfde niveau zetten als een land waar ik alleen getallen van ken? (Mijn voorkeur heeft nummer 31. Babo Pangang, met Bami)

Lijkt mij niet! Maak gebruik van kennis en expertise die binnen veel organisaties al aanwezig is. Speel in op actualiteit, zonder na te moeten denken over protocollen en procedures. Doe wat het gezonde mensen verstand, lees wat je mensen je vertellen, je ingeven. dan gaat heel veel al heel goed.

Voorkom ik daarmee alles dan? Nee! Uiteraard niet. Er blijven omstandigheden en mensen die niet te voorspellen zijn. Dat hoort er bij. Maakt het ook weer spannend… voor menig een de reden om deel uit te maken van.. Het ene kamp of het andere..

 

Untitled

Geplaatst op Geupdate op